Inmatriculari auto
Inmatriculari auto
Inmatriculari auto
Sigla firma de inmatriculari auto

Firma de INMATRICULARI AUTO Bucuresti si Ilfov si ASIGURARI

Înmatriculează rapid sigur și eficient la prețul corect!

Firma inmatriculari auto Bucuresti si Ilfov

Pe această pagină veți găsi o listă cu documentele necesare la DRPCIV

Informații

Vehicul achiziționat din UE care a mai fost înmatriculat

 

1) Cerere tip;

 

2) Fișa de înmatriculare, completată cu datele proprietarului și având viza organului fiscal competent al administrației publice locale;

 

3) Dovada plătii contravalorii certificatului de înmatriculare - 37 lei, se poate achita la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

 

4) Actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie (de exemplu certificat de înregistrare la Registul Comerțului) precum și împuternicirea reprezentantului legal al acestora;

 

5) Procură specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului;

 

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) încheiată pe numele noului proprietar în termen de valabilitate;

 

7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în original și copie și traducere;

 

8) Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scop de TVA trebuie să depună Certificat ANAF;

 

9) Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie;

 

10) Certificatul de autenticitate eliberat de Registul Auto Român cu excepția vehiculelor destinate competițiilor sportive sau vehiculelor istorice;

 

11) Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare;

 

12) Dovada inspecției tehnice periodice (ITP) în termen de valabilitate;

 

13) Dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare 40 lei la rând sau 85 lei preferențial (dacă nu se solicită păstrarea numărului actual). Se ahită la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

 

 

Vehicul achiziționat din România și este înmatriculat în București sau în alt județ (transcriere)

 

1) Cerere tip;

 

2) Fișa de înmatriculare, semnată de fostul și noul proprietar, vizată de organul teritorial competent (în locul vizei fostului proprietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent);

Fișa de înmatriculare nu se mai solicită în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului se realizează prin utilizarea actului de înstrăinare-dobândire conform Ordinului nr. 1.069/1.578/114/2016;

 

3) Dovada plătii contravalorii certificatului de înmatriculare - 37 lei, se poate achita la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

 

4) Actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie (de exemplu certificat de înregistrare la Registul Comerțului) precum și împuternicirea reprezentantului legal al acestora;

 

5) Procură specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului;

 

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) încheiată pe numele noului proprietar în termen de valabilitate;

 

7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în original și copie:

 

8) Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie;

 

9) Dovada inspecției tehnice periodice (ITP) în termen de valabilitate;

 

10) Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar (talonul) în care a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

 

11) Plăcuțele cu numarul de înmatriculare, dacă fostul proprietar are domiciliul/sediul pe raza altui județ și nu a obtat pentru păstrarea numărului respectiv;

 

12) Dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare 40 lei la rând sau 85 lei preferențial (dacă nu se solicită păstrarea numărului actual). Se ahită la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

 

 

CONTACTEAZĂ-NE >

 

DATE DE CONTACT

Telefon: 0745 327 454

E-mail: emcoinmatriculari@gmail.com

Servicii in Bucuresti si Ilfov - deplasare la domiciliul clientului

Copyright © Constantin Emanuel